Op de jaarlijkse algemene ledenvergadering van 10 juni 2021 werd volgende contributieregeling goedgekeurd.

 


€ 250,00 Topgroep Boeckenberg en Blauw Wit

€ 250,00 Jeugdleden UI19 & U17

€ 230,00 Jeugdleden U15 & U13 & U11

€ 190,00 Jeugdleden U9

€ 100,00 Jeugdleden U7

Voor gezinnen met 2 of meer aangesloten jeugdleden, waarvan ook één van de ouders is aangesloten, geldt een korting van 20% vanaf het 2de aangesloten kind. Eén van de ouders van gezinnen met 2 aangesloten jeugdleden, ontvangt een abonnement op naam voor het bijwonen van alle thuiswedstrijden van Boeckenberg voor het korfbalseizoen 2019-2020, indien minimum één ouder mee aangesloten is.

Bij eventuele betalingsmoeilijkheden kan een afbetalingsregeling worden opgesteld. Contacteer onze penningmeester (penningmeester@boeckenberg-korfbal.be) of secretaris (secretaris@boeckenberg-korfbal.be) en we stellen samen een plan op.

Voor informatie aangaande tegemoetkoming van ziekenfondsen in uw lidgeld, contacteer uw mutualiteit of  raadpleeg volgende link http://laagdrempeligesportclub.be/3-terugbetaling-ziekenfonds.

 

Breng mee sponsors aan, en krijg korting op het lidgeld! 

Het is mogelijk om een significante korting op het lidgeld te bekomen, door het aanbrengen van één of meerdere sponsors.  

Per 100 euro sponsoring die u aanbrengt, krijgt u later 25 euro lidgeld teruggestort. 

Via Don Van Gorp of sponsoring@boeckenberg-korfbal.be kan u antwoord krijgen op eventuele vragen hier rond.