Strategische keuzes:

Het verenigingsbeleid steunt op 5 pijlers:

  • TOPKORFBAL (Boeckenberg streeft ernaar om op het allerhoogste niveau aan TopSport te doen)
  • OPLEIDING (Een uitstekende sportopleiding van spelers, doch ook van trainers en medewerkers)
  • PROFESSIONALISME (Kwaliteit in de manier van handelen en uiting naar buiten toe)
  • AMBITIE (Steeds beter willen doen door ondermeer te leren uit fouten)
  • INNOVATIE (Zien wat iedereen ziet en doen wat niemand anders doe)

Beleidsverklaring:

Boeckenberg Korfbal Club is een sport­vereniging die, zoals statutair bepaald, tot doel heeft:

“Het doel van de vereniging is de beoefening en de verspreiding van de korfbalsport, waarvoor ze in de breedst mogelijke zin alle initiatieven mag nemen en uitvoeren, die de verwezenlijking van dit doel kunnen bevorderen.

De vereniging onthoudt zich van elke inmenging in politieke, wijsgerige, syndicale of persoonlijke aangelegenheden.”

Haar leden, die al dan niet actief zijn als korfballer, zijn zowel dames als heren, volwassenen (vanaf 18 jaar) als jeugdleden (van 6 tot 18 jaar). Boeckenberg richt zich tot zowel gehele families als individuen die al dan niet actief willen zijn in de clubwerking.

Boeckenberg is een sportvereniging die de korfbalsport op topniveau wil beoefenen doch zonder de aantrekkingskracht van de korfbalsport als familiesport naast zich neer te leggen.

Naast de korfbalsport zijn diverse recreatieve activiteiten van groot belang om het clubgevoel aan te sterken en eveneens iets te bieden aan de niet actieve leden.

Boeckenberg wil via een professionele structuur haar doelstellingen realiseren zonder daarbij de voorwaarden van de amateursport te verlaten. De structuur van de vereniging dient hierbij gebaseerd te zijn op vrijwilligers­werking

Boeckenberg heeft de ambitie een van de vooraanstaande korfbal­verenigingen in België te zijn. Om deze doelstelling te bereiken streeft Boeckenberg ernaar een topploeg te blijven in de Belgische korfbalcompetitie. Dit wordt gedragen door een uitgebreide en getalenteerde jeugd­werking.

Boeckenberg heeft een aantal waarden die zij bij haar werking als zeer voornaam beschouwt.

De clubwerking is gebaseerd op teamgeest, vertrouwen en wederzijds respect. Er wordt gerekend op de toewijding en eerlijkheid van alle clubleden ten aanzien van de vereniging, haar leden en haar gasten. De vereniging dient gekend te zijn omwille van zijn sportief gedrag en gastvrijheid.

Deze beleidsverklaring alsook de TOPAI formule werden goedgekeurd door de leden
op de Algemene Leden­vergadering op 15 mei 2004.