Koninklijke Boeckenberg Korfbal Club en zusterclub Blauw Wit Korfbal Vereniging zijn sportverenigingen die - zoals statutair bepaald – volgend doel hebben:

“Het doel van de vereniging is de beoefening en de verspreiding van de korfbalsport, waarvoor ze in de breedst mogelijke zin alle initiatieven mag nemen en uitvoeren, die de verwezenlijking van dit doel kunnen bevorderen.

De vereniging onthoudt zich van elke inmenging in politieke, wijsgerige, syndicale of persoonlijke aangelegenheden.”

Boeckenberg en Blauw Wit richten zich tot zowel families als individuen, al dan niet actief als korfballer. Iedereen die zich kan vinden in de waarden en normen van de vereniging is welkom als lid.

Boeckenberg en Blauw Wit hebben een aantal waarden die bij de werking als zeer voornaam worden beschouwd. De clubwerking is gebaseerd op wederzijds respect, teamgeest en vertrouwen. Er wordt gerekend op de eerlijkheid en gastvrijheid van alle clubleden ten aanzien van de vereniging, de leden en gasten. De verenigingen dienen gekend te zijn omwille van het sportief gedrag, positiviteit en kwalitatieve uitvoering.

Bovenstaande beleidskeuzes steunen op 6 strategische pijlers, die het acroniem VIATOP vormen:

  • VERENIGEN: naast de korfbalsport diverse recreatieve activiteiten aanbieden om het clubgevoel aan te sterken en eveneens een aanbod te bieden aan niet-actieve leden.
  • INNOVATIE: openstaan voor nieuwigheden, zowel op sportief als organisatorisch vlak.
  • AMBITIE: een vooraanstaande en innoverende korfbalvereniging in België zijn door steeds beter te willen doen door continu samen te werken aan verbetering.
  • TOPKORFBAL: een sportvereniging zijn die korfbal op topniveau wil beoefenen, zonder de aantrekkingskracht van korfbal als familiesport naast zich neer te leggen.
  • OPLEIDING: een uitstekende sportopleiding van spelers, trainers én medewerkers aanbieden. De uitgebreide en getalenteerde jeugdwerking en -opleiding vormen de basis.
  • PROFESSIONALISME: via een professionele structuur de doelstellingen realiseren zonder daarbij de voorwaarden van de amateursport te verlaten. Kwaliteit in de manier van handelen en uitstraling zijn van groot belang.

 

De beleidsverklaring en de strategische TOPAI formule werden goedgekeurd door de leden op de Algemene Leden­vergadering op 15 mei 2004. De uitbreiding tot TOPAIV werd goedgekeurd op de Algemene Ledenvergadering van 4 april 2019. De omhanging tot VIATOP en de visualisatie werden toegevoegd in 2022.