Op de jaarlijkse algemene ledenvergadering van 30 maart 2017 werd volgende contributieregeling goedgekeurd.

Kernspelers en beloften                  190,00 €
Jeugdspelers                                  190,00 €
Breedtesporters                              160,00 €
Recreanten                                    130,00 €

Adherenten                                    100,00 €
Steunende leden                            100,00 €
Sportclubleden                                90,00 €
Supporters                                      70,00 €

Voor gezinnen met vanaf 3 aangesloten leden kan een afbetalingsregeling wordt overeengekomen. Voor gezinnen geldt een korting van 20% (38 €) vanaf het 2de aangesloten kind voor zover een van de ouders ook is aangesloten.

In het lidgeld van spelende leden zit het gebruik van een spelersshirt begrepen. De spelershirt blijft eigendom van de club. Spelers zijn verplicht om uniform aan te treden. De overige items van het clubtenue kunnen via de clubshop worden aangeschaft.

Een van de ouders (moeder of vader) van gezinnen met 2 aangesloten jeugdleden, ontvangen een abonnement (strikt op naam) voor het bijwonen van alle thuiswedstrijden van Boeckenberg in het Boeckenberg Sportcenter voor het korfbalseizoen 2017-2018, voor zover een van beide ouders mee aangesloten is (minimaal als supporter)

De lidgelden voor het korfbalseizoen zijn op voorhand verschuldigd uiterlijk op 31 mei. Lidgelden zijn niet terugbetaalbaar.

Tegemoetkomingen ziekenfondsen : raadpleeg deze link http://www.laagdrempeligesportclub.be/3-terugbetaling-ziekenfonds
Voor leden woonachtig in Deurne wordt jaarlijks door het Distrkt Deurne aan sportcheque ter beschikking gesteld ter waarde van 20€.