Beste leden, Panters,

Vanavond, Donderdag 10 juni 2021, hebben wij onze JAV in het Boeckenberg Sportcenter. (aanvang om 20u)

Wij hopen op een talrijke aanwezigheid op onze algemene vergadering.

Agenda:

Openingswoord
Verslag werkingsjaar 2020
Verslag Comité van Toezicht
Goedkeuring van de jaarrekening van 2020 (1 januari - 31 december)
Vaststelling contributies 2021-2022
Goedkeuring van de begroting 2021 en 2022
Verkiezing leden Comité van Toezicht
Verkiezing bestuursleden
Sluiting
Viering van de laureaten 2020

Opmerkingen: Stemgerechtigd zijn: alle bij de KBKB aangesloten leden voor zover 16 jaar geworden op de dag van de vergadering, alsook alle Sportclubleden. Andere leden zijn welkom op de vergadering doch hebben geen stemrecht.